Terapi

Udvikling er at vikle dig ud af de gamle følelser, hæmmende mønstre og overbevisninger – så du kan blive mere dig selv, som du er inderst inde!

Etik: Tavshedspligt er en selvfølge. Psykoterapeutforeningens etiske regler følges.

Praktisk og priser: se shoppen

Terapi og metoder
For at undersøge effektiviteten af psykodynamisk terapi, har Shedler gennemgået et stort antal undersøgelser, der omfatter i alt mange tusinde patienter. Effektstørrelser for psykodynamisk terapi er ligeså store som dem, der bliver indberettet for kognitive/adfærdsterapier.

Derudover er der tale om, at klienter der modtager psykodynamisk terapi, vedligeholder deres fremgang og synes endda at fortsætte med at gøre fremskridt efter afslutningen af terapien.

De metoder, jeg primært bruger:

Nærvær:

Det, der heler os mennesker allermest, er nærvær! Det giver indre ro, lettelse og styrke at sætte ord på dit liv og de sværere følelser og tanker – når du samtidig bliver hørt, forstået og rummet. I samtalen kan du blive i stand til at se dig selv og dit liv tydeligere, ofte kommer du til at holde mere af dig selv og finder de bedste muligheder for dig!

SE traumeforløsning:

Suveræn og nænsom måde at hele dine ubalancer på et dybt, dybt plan! Du skal opleve dette, så vil du blive begejstret. Hvis du mangler at hele dette niveau, kan du gå i terapi resten af dit liv – og du vil stadig ikke blive helt dig selv fyldt med selvværd og kærlighed. Læs mere her:SE traumeterapi

Gestaltterapi:

Du bliver mødt, lige der hvor du er, sådan som du er. Jeg hjælper dig til at gøre uafsluttede situationer færdige og ændre uhensigtsmæssige mønstre. Det giver dig mere energi og opmærksomhed her-og-nu.

Du får således øget dine ressourcer. Gestaltterapi er rigtig godt, når du vil integrere dine dybere følelser og behov samt skabe forbindelse mellem din indre og den ydre virkelighed.

Ressourcer: 

Dine ressourcer er alt det, som er godt ved dig og i dit liv. Ressourcer giver dig mulighed for at bearbejde nogle af de besværlige ting. De gør processen mere nænsom og overkommelig – samtidig med at du lærer en måde at hjælpe dig selv på, når livet byder på udfordringer.

En naturlig vekslen mellem det, der er svært for dig og så dine ressourcer / styrker, det gør processen lettere og hurtigere. Det gør det nemlig nemmere for dit nervesystem at komme i balance igen.

Du kan hurtigere fordøje og integrere de svære ting, når det foregår i overkommelige portioner og med hjælp fra ressourcerne. Jeg støtter dig i at finde og styrke dine ressourcer.

Kropsterapi:

Kroppen er fuld af visdom og glæde! Men ofte er der konflikt mellem hoved og krop. Eksempelvis når følelser er fortrængt i kroppen. Eller hvis kroppen er stivnet af chok. Det kan også være, når hovedet er optaget af skulle, burde eller må ikke.

Jeg støtter og guider dig i at frigøre livet i din krop. Og i at forstå og respektere din krops signaler, så både dit hoved og krop kan udfolde sig, så DU kan blive tilfreds.

Vi bruger en fokuseret opmærksomhed på kropsfornemmelser på en måde, som aktiverer kroppens helende ressourcer. Så der genetableres en balance i nervesystemet og stress reaktionerne opløses. Du får derfor mere overskud og ro, både mentalt, følelsesmæssigt og kropsligt.

Det er ikke den konkrete begivenhed (som giver traumet), der har betydning –  men hvor truende din instinktive del har opfattet situationen. Og dine muligheder for reaktion eller mangel på disse!

Stresscoaching:

Jeg bruger målrettede elementer fra stresscoaching til at få stressen ud af din krop og til at forebygge ny stress.

Accept er det primære:

Negative følelser, tilstande og sider af dig kan først forandre sig, når du giver dem accept! Det er, at du slipper kampen om, at du skal være eller have det på en eller anden bestemt måde, som er anderledes end sådan, som du virkelig har det eller er.

Det frigiver energien, og vil i mange tilfælde medføre, at du får det bedre. Enten vil de selv forandre sig eller du kan begynde at ændre det, som du gerne vil. Jeg kan føre dig hen til at acceptere det, som ellers kan være svært for dig.

Du har allerede alle svarene indeni dig

og ved dybest set, hvad der skal til for, at du får det godt. Udfordringen kan være at finde det frem i lyset. Eller få stoppet uhensigtsmæssige mønstre, der spænder ben for dig, så du bliver forvirret og ikke ved, hvad der er godt for dig. Jeg hjælper dig med, at du heler de gamle ting og finder svarerne frem. Sådan du kan få klarhed og lethed.

Alt er energi, at leve i nuet og mindfulness

har naturvidenskaben påvist. Alt fysisk består af energi – det gælder også vi mennesker. Samme videnskab har fundet ud af, at opmærksomheden ændrer virkeligheden.

Ved hjælp af opmærksomhed (mindfulness) kan du ændre hæmmende strukturer og blokeringer samt overbevisninger, så du bliver bedre i stand til at leve dit liv lige nu med selvværd,styrke og kærlighed!