Sunde Grænser – sådan sætter du dem!

Sådan Sætter Du Sunde Grænser - uden at virke egoistisk og uanset dit tilknytningsmønster!

Et af de vigtigste elementer i gode relationer er at kunne mærke sunde grænser – både den andens og dine egne! Det næste skridt er, at du evner at sætte disse sunde grænser og få dem respekterede. 

Hvad er sunde grænser?

At kende forskel på sunde og usunde grænser kan være svært, især hvis du ikke har lært det i din opvækst.

Hvis du har oplevet nære relationer, hvor dine grænser blev overskredet igen og igen, kan du have mistet dit kompas. Kompasset for, hvilke grænser der er gode at have, og hvilke der ikke er. Det er forudsætningen for, at du kan sætte sunde grænser!

Her er nogle fif til, hvordan du kan afgøre, hvad der er sunde versus usunde grænser:

Sunde grænser gør, at begge parter i forholdet føler sig respekteret, trygge og frie til at være dem, de er. Tegn på sunde grænser i en relation kan f.eks. være:

 1. Ærlig, åben og respektfuld kommunikation: I sunde relationer er der tryghed, så begge udtrykker deres følelser, behov og ønsker direkte. Man bliver ikke mødt med kritik eller afvisning.
  .
 2. Gensidig respekt: Begge parter respekterer og anerkender hinandens forskelligheder. Et nej er okay og behøver ikke blive forklaret i en uendelighed og bliver ikke nedgjort eller ignoreret.
  .
 3. Personlig frihed: Begge parter kan have deres egne interesser, venskaber og tilbringe tid alene, hvis de ønsker det.

 

Usunde grænser kan få en eller begge parter i et forhold til at føle sig undertrykt, forkert eller utryg. Tegn på usunde grænser i et forhold kan f.eks. være:

 1. Mangel på privatliv: En partner, der konstant kræver at vide, hvor den anden er, hvad de laver, eller hvem de taler med.
 2. Kontrol eller manipulerende adfærd: En partner, der forsøger at kontrollere den andens adfærd, valg eller følelser.
  .
 3. Manglende respekt: En partner, der konstant overskrider den andens grænser – selv når de er blevet udtrykt klart og entydigt.

.

Hvis du dater, og den anden person konstant overskrider dine grænser, er det et kraftigt rødt flag. Det samme gælder, hvis du føler, at du konstant må overskride dine egne grænser for at behage den anden. Det er også et tegn på, at relationen er usund. At du ikke kan sætte sunde grænser i den relation.

Siger du ja eller nej til dig selv?

Men, hvad nu, hvis det er svært at mærke dine grænser. Eller dernæst at sætte de sunde grænser?

Jeg vil starte med at sige, at NEJ er et af de 3 vigtigste ord, du kan – og skal – bruge i dit liv. De 2 andre ord er JA og HJÆLP.

Hver gang du siger ja til noget, som du ikke helhjertet mener ja til, så er det et rungende NEJ til dig selv!

Tænk på, hvis der var en, som ALTID sagde nej til dig. Ville du så ikke efterhånden blive træt af vedkommende og lade personen glide ud i periferien eller helt ud af dit liv?

Du er sammen med dig 24/7

Det er temmelig ærgerligt og usundt at have sådant et forhold til dig selv. Fordi du jo skal være samen med dig 24/7.

Jo okay, du kan godt flygte ud i at bedøve dig på forskellige måder. Det kan du med mad, sukker, arbejde, smøger, alkohol, dramaer, dårlige relationer, SoMe osv…

Men er det sådant et liv, du virkelig ønsker dig?

Nej, vel!

Lad mig derfor vise dig, hvordan du kan komme i gang med de sunde grænser = at sige JA til dig selv, uden at blive over-egoistisk.

sunde grænser uden at blive egoistisk

De 4 tilknytningsmønstre og sunde grænser

Lad os først se på, hvor sunde grænser er nemme og naturlige:

Nemlig hvis du er mest præget af det trygge tilknytningsmønster. For her har du en grundlæggende tro på, at man er værdig til kærlighed og støtte. Dit udgangspunkt er, at andre mennesker generelt er pålidelige og imødekommende. Dette skaber en solid base for sunde grænser i relationer.

Mennesker med trygt tilknytningsmønster er i stand til at kommunikere deres ønsker, behov og grænser klart og direkte. Samtidig er de er også opmærksomme på og respektfulde over for den andens sunde grænser. De ved, at det både er okay at sige nej og vigtigt for at passe på sig selv. Samtidig er de opmærksomme på at opretholde balancen i relationen.

I det trygge tilknytningsmønster mestrer du konflikter på en sund og konstruktiv måde. Fordi du ved, at det er helt normalt og sundt have forskellige behov og ønsker og være uenige.

Det svære opstår i det utrygge

Det svære ved sunde grænser opstår, hvis du er præget af et eller flere af de 3 utrygge tilknytningsmønstre, for de vil påvirke din evner til at mestre sunde grænser. Der er tre utrygge tilknytningsmønstre: det desorganiserede, det ambivalent/ængstelige og det undvigende.

Det ambivalente tilknytningsmønster

Hvis du er præget af det ambivalent/ængstelige, kan du meget nemt være en ‘people-pleaser’. En, der konstant er bekymret for at miste andres venskab eller kærlighed eller få deres misbilligelse. Dette gør, at du bliver overansvarlig især i romantiske relationer.  Du forsøger konstant at opfylde andres forventninger på bekostning af dine egne behov.

Det er  den direkte vej til stress og uligeværdige relationer.

Sofie droppede ud af pleaser-rollen og sætter nu sunde grænser

Sofie havde altid haft svært ved at sige nej. Hun var den, der gjorde alle tilfredse – venner, kolleger, chefer, familie, kærester. Det skete ofte på bekostning af hendes egne ønsker og behov.

Hun ville for alt i verden ikke skuffe nogen eller risikere at miste deres billigelse. Derfor blev hun ved og ved med at please andre, selvom det efterlod hende udmattet, stresset og utilfreds.

Endnu et knust hjerte

Efter atter et knust hjerte erkendte Sofie sit mønster og opsøgte min hjælp.

Hun indrømmede, at hun ofte lod den anden få sin vilje. Ganske enkelt fordi hun var bange for at miste den andens kærlighed eller blive forladt.

Paradokset var, at dette netop gjorde, at den anden mistede interessen i hende. Sådan blev hendes værste frygt til virkelighed.

Healingen

Sofie begyndte at arbejde på at forstå og udtrykke sine egne behov, ønsker og sunde grænser.

Hun lærte at sige nej ikke betyder, at man afviser den anden. Men at det er at sige ja til sig selv.

Hun kom ud af den offerrolle, pleaserrollen havde placeret hende i. I det hele taget healede hun meget af det ambivalente tilknytningsmønster.

Ligeværdighed i sit nye forhold

I dag er Sofie i stand til at sætte sunde grænser og sige nej. Hun er blevet opmærksom på sine egne ønsker og behov og er ikke længere bange for at udtrykke dem klart, kærligt og tydeligt.

Sofie oplever ligeværdighed i hendes nye forhold. For hun er opmærksom på, at sunde relationer er en 2-sidig affære, der indebærer gensidig respekt og ansvarlighed.

Det undvigende tilknytningsmønster

En med undvigende tilknytning kan have svært ved at anerkende eller respektere andres følelser, behov og sunde grænser. Det skyldes, at de undertrykker deres egne følelser og behov.

De har ikke lært, hvad sunde relationer består af. De kan derfor også komme til at sætte meget faste eller bombastiske grænser for sig selv. Det er en måde at holde afstand og undgå følelsesmæssig sårbarhed.

Med undvigende tilknytning har man brug for at arbejde på at forstå og acceptere behovet for grænser, både ens egne og andres. Og samtidig lære at det er okay at være sårbar og stole på andre.

Dette vil typisk indebære terapeutisk arbejde, dyb selvrefleksion og gradvis eksponering for situationer, der involverer tillid og sårbarhed.

Det desorganiserede tilknytningsmønster

Dette mønster vil gøre det vanskeligt for dig at mærke sunde grænser, både dine egne og andres.

Hvis du mærker dine grænser, vil du være i tvivl, om de er okay eller rimelige at have. De kan føles forkerte eller dårlige. Dette skaber relationer, hvor dine behov og ønsker bliver overset og ikke respekterede.

Det kan også give dramaer i dine relationer, fordi du føjer dig og føjer dig og tænker: ”Det er nok bare mig!” – og så pludselig en dag har du fået nok og eksploderer eller trækker dig.

Eller den anden har mistet respekten for dig, fordi du altid sagde ja og ikke ”var til stede i dig”. Og han derfor bliver træt af dig og finder en anden…

Karina gik fra desorganiseret tilknytning til at mærke og sætte sunde grænser

Jeg mødte Karina i min klinik, da hun var 52 og sygemeldt med stress. Hun havde aldrig virkelig været i stand til at mærke eller anerkende sine sunde grænser.

Som barn havde hun måtte tilsidesætte dem igen og igen. For hendes mor var skiftevis blevet vred eller grædt og gået i martyrrolle.

De svære grænser

Karina havde derfor ofte følt sig forvirret og overvældet i sine romantiske relationer. Desværre havde hun en tendens til at tiltrække partnere, der udnyttede hendes manglende grænser til at dominere og kontrollere hende. Ligesom hendes mor havde gjort i opvæksten.

Den store forandring

Karina brugte min hjælp til at indse, at hun havde dette mønster af desorganiseret tilknytning. At hendes vanskeligheder med at mærke og sætte sunde grænser stammede fra opvæksten. Men de også var blevet forstærket af et langt ægteskab, hvor hun og eksmanden havde undertrykt hendes grænser.

Karina gjorde en stor indsats for at forstå og anerkende sine egne behov og ønsker.

Hun lærte at håndtere sine følelser og reaktioner. Langsomt oplevede hun, at det er okay at have sunde grænser.

Samtidig healede hun det desorganiserede tilknytningsmønster. Hun fik blandt andet skilt behovet for tilknytning fra, at det var utrygt og betød, at hun skulle føje sig.

Hun forløste også traumerne fra sit ægteskab og transformerede den sunde vrede til livsenergi..

Okay at have grænser

I dag er Karina meget bedre til at mærke og sætte sunde grænser.

Hun oplever, at det er okay at have grænser. At det er godt for alle, at hun får dem respekteret.

Derfor er hun nu i stand til at være i ligeværdige relationer, hvor hendes ønsker, grænser bliver anerkendt.

De 4 trin til sunde grænser uden at blive over-egoistisk

Så helt generelt, hvordan kan du arbejde på at sætte sunde grænser, selvom du har at gøre med disse utrygge tilknytningsmønstrer?

Lad mig give dig de 4 trin, der får dig til at sætte sunde grænser uden at bliver over-egoistisk.

Trin 1: Lær dig selv at kende

Start med at forstå dine tilknytningsmønstre. Det kan du gøre her >>

Undersøg hvad der er dine ægte behov, ønsker og værdier.

Der kan være stor forskel på, hvad du tror, der bør være dine behov, ønsker og sunde grænser…

– og hvad de reelt er, hvis du slap prægningen fra andre!

Overvej, hvad der er acceptabelt og hvad der ikke er i relationer. Hvis dette er svært så tænk på, hvis det f.eks. var din veninde eller din datter.

Øv dig i at mærke efter, hvad der får dig til at føle dig utilpas eller stresset. Det vil typisk give spændinger i kroppen, ondt i eller uro i maven, og at du ikke trækker vejret ordentligt.

Disse følelser og fornemmelser er typiske tegn på, at dine sunde grænser bliver overtrådt.

sunde grænser uden at blive egoistisk

Trin 2: Lær at sige nej

Det er okay at sige nej.

Når du siger nej til noget, du ikke ønsker at gøre eller ikke har tid til, siger du samtidig ja til selvkærlighed.

Når du siger nej, så gør det på en klar og respektfuld måde.

Hvad det virkelig betyder at sige nej:

Når du siger nej til en anden, siger du faktisk ja til noget, der er vigtigere for dig. Det kan være dit velbefindende, din tid og penge, dine personlige værdier eller din ret til selvbestemmelse.

At sige nej er en måde at være tro mod dig selv på.

Frygten for at sige nej:

Mange mennesker er bange for, hvordan andre vil reagere, hvis de siger nej. De frygter, at de vil blive set som uvenlige og egoistiske. Eller at de vil skuffe eller skade den anden.

Men det er ikke dit ansvar, at alle omkring dig er konstant tilfredse.

Det er du faktisk heller ikke i stand til. Uanset, hvor meget du lagde dig i selen og tilsidesatte dig selv og dine behov.

Sådan siger du nej:

 1. Vær klar og direkte:
  Når du siger nej, så gør det klart og utvetydigt, så ingen er i tvivl. Lad vær at komme med en lang forklaring eller undskyldning. Et simpelt “Jeg har ikke tid lige nu” eller “Det er ikke noget for mig” er godt nok.
  .
 2. Vær respektfuld: Selvom du siger nej, kan du stadig vise respekt for den anden. Sig gerne tak for at de spurgte dig. Eller udtryk din forståelse for at dit nej er ærgerligt for dem.
  .
 3. Praksis: Jo mere du øver dig i at sige nej, jo nemmere bliver det. Før havde du måske ja-hatten på og sagde ja til alt. Øv dig i at have nej-hatten på i en periode. Lad dit første svar være nej (når du er okay god til det, kan du bare tage nej-hatten af igen).
  .
 4. Planlæg på forhånd: Ved du, at du vil være i en situation, hvor det kan være svært at sige nej? Så øv dig på forhånd i, hvordan du kan sige nej.

Trin 3: Skyd genvej med den rette hjælp

Det er gavnligt at søge støtte fra en terapeut med ekspertise i, hvordan man heler de 3 utrygge tilknytningsmønstre. Du kan f.eks. få min personlige hjælp i et VITA forløb. Eller du kan være med sammen med ligesindede kvinder på Bliv KæresteKlar forløbet

Det vil spare dig for oceaner af tid og mislykkede forsøg.

Hvis du er præget af det desorganiserede tilknytningsmønster, vil det være nødvendigt. For du vil have svært ved at lære at sætte sunde grænser på egen hånd.

De sunde grænser, som jo er forudsætningen for gode relationer

Trin 4: Øvelse gør mester

Som med enhver færdighed, gør øvelse mester.

Det er godt at få nogle succeser, så du tør fortsætte med at udvikle dine sunde grænser. Start derfor med mindre ting eller i relationer, du føler dig lidt mere tryg i.

Det er en proces, og det er okay, hvis du oplever, at det er svært i starten. Det er en ret værdifuld indsats du gør for dit velbefindende og kvaliteten af dine relationer.

Når du træner dine sunde grænser, kan du mere balancerede og nærende forhold. Relationer, hvor du også føler dig respekteret og værdsat.

10 reaktioner

 1. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  Hørt❣️♥️

  Tak

  Det er så VIGTIGT !

 2. Jeg skal hel klart øve mig i ikke at tage på mig, hvad andre mener.

  Men kommer man ikke nemt til at være egoistisk, hvis man kun tænker på sig selv og sit eget velbehag?

  1. Trisse tak for din kommentar og dit spørgsmål. Det er klart en balance imellem dine egne behov og den andens. Afhængig af hvilken relation du har, er balancen forskellig. Du er god til at finde den balance, når du er mest præget af det trygge tilknytningsmønster. Her er du nemlig både optaget af den andens og dine egne ønsker og behov – og kan balancere på en sund og naturlig måde, så I begge kan blive glade og tilfredse 😉

 3. Det får da lige nogle brikker til at falde på plads her i min lille hjerne. Jeg kan godt genkende det med, at jeg er i tvivl om mine grænser er normale eller jeg bare er sart

  1. Dejligt, det giver mening for dig, Stephan. Grænser er et spændende felt, og der er på en måde intet rigtigt eller forkert. Det handlere om, at vi hver især har forskellige grænser, og at det må vi respektere. Både andre men også os selv.

 4. Det er vild spændende de tilknytningsmønstre. Tror min kæreste er undvigende, han er god til at sige nej 😉

  Det vil jeg øve mig i, selvom jeg ofte synes det er nedern når han siger nej!

  1. Kære Pia, hvis din kæreste ofte siger nej, kan det være træls. Så er det tid for en snak imellem jer, hvordan det kan være. Måske er I bare meget forskellige, måske er der noget i jeres forhold, som får ham til at sige nej – som I kan tage fat i og måske ændre (ikke ændre ham, men jeres samspil).

 5. 1000 tak for det her. Det er lige det, som jeg tumler med, og det giver super god mening. Jeg tror jeg har det ambivalente mønster og kender SÅ godt at være pleaser.

  Jeg er spændt på at sige nej i morgen…

  1. Velbekomme, søde Louise. Dejligt at det giver mening for dig. Det kan være ret anstrengende og faktisk også skuffende at være pleaser. Pøj, pøj med at sige nej – og husk at Rom blev ikke bygget på én dag. Så tag små skridt, men mange – sig nej igen og igen. derfra bliver det rigtig rart også at sige ja 😉

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *